Založení nové pacientské organizace HELLP, z.s.

Únor 2020: Právě vzniká nová pacientská organizace HELLP, z.s., jejíž cílem je sdružovat ženy, které prodělaly komplikaci těhotenství Hellp Syndrom, lékaře a další odborníky zabývající se touto diagnózou. Chceme podporovat ženy, jejich blízké, poskytovat jim odbornou pomoc a také podporovat výzkumné projekty směrem ke zlepšení zdravotní i psychosociální péče. Založení spolku iniciovala Mgr. Jana Svatošová a dále lékaři doc.MUDr. Ondřej Šimetka, PhD.,MBA, prim.MUDr.Jaromír Gumulec, MUDr.Pavla Miřátská a paní Michaela Návratová z Fakultní nemocnice Ostrava.