Spolupracujeme

Fakultní nemocnice ostrava

Spolupracujeme s lékaři Fakultní nemocnice Ostrava, kteří poskytují odbornou pomoc a zodpovídají dotazy v on-line poradně: https://hellpsyndrom.cz/poradna/

C4TMO

http://c4tmo.cz/

Centrum pro trombotické mikroangiopatie Ostrava (C4TMO) je interdisciplinární pracovní skupina zabývající se diagnostikou, léčbou a následnou péčí o pacienty s tzv. trombotickými mikroangiopatiemi. Jde o vzácná onemocnění a patologické stavy, které mohou, nejsou-li včas rozpoznány a léčeny, vést k závažnému poškození zdraví nebo k úmrtí pacientů. S cílem dalšího zlepšování péče a zlepšení povědomí o těchto onemocněních se C4TMO intenzivně věnuje edukaci odborné i laické veřejnosti. Tohle jsou důvody proč C4TMO podporuje pacientskou organizaci sdružující ženy, které prodělaly HELLP syndrom.