HELLP syndrom

HELLP syndrom je jednou z nejzávažnějších komplikací těhotenství...

Název je zkratkou slov:

o   Hemolysis (rozpad krvinek),

o   Elevated Liver enzymes (zvýšení jaterních testů) 

o   Low Platelets (nízký počet destiček).


Jde o stav vyskytující se pouze v těhotenství, který se projevuje buď v kombinaci s klasickými příznaky preeklampsie (vysoký krevní tlak, bílkovina v moči, zadržování tekutin v těle), anebo, vzácně, bez těchto známek jako stav, při kterém dominují jiné příznaky (bolesti hlavy, poruchy visu, nevolnost, zvracení, bolest v nadbřišku, otoky a jiné).

Syndrom HELLP je spojen s výrazně horšími perinatologickými výsledky, tzn. výrazně vyšší mateřskou  a novorozeneckou úmrtností a nemocností. Úplná predikce zatím není zcela možná a diagnóza bývá stanovena až na základě klinických příznaků. Jedinou léčbou je ukončení těhotenství a symptomatická terapie ženy před a po porodu. Včasná diagnostika a léčba výrazně zlepšuje výsledky těhotenství žen s HELLP syndromem, přesto se stále jedná o velmi závažnou komplikaci.

HELLP syndrom je vzácné onemocnění komplikující přibližně 0,1 – 0,5 % všech těhotenství. Vyskytuje se přibližně u 10 % žen, jejichž těhotenství je komplikováno těžkou preeklampsií. Přesné údaje o výskytu onemocnění ale nejsou k dispozici. Více než 90 % všech případů se rozvíjí před porodem, zbývajících 10 % pak v časném poporodním období, v drtivé většině případů do 24 až 48 hodin. V některých případech může HELLP syndrom imitovat i jiné probíhající závažné hematologické onemocnění, jako například hemolyticko uremický syndrom (aHUS) nebo trombotickou trombocytopenickou purpuru (TTP). 

Velmi důležité je následné sledování a poradenství ženám, které prodělaly HELLP syndrom, neboť tato komplikace může vést k dlouhodobým dopadům na zdraví ženy (vyšší výskyt kardiovaskulárních chorob, postižení ledvin a jiné). Tyto ženy rovněž potřebují odborné poradenství ohledně dalšího těhotenství.  

Napište nám svůj příběh

Jak chcete být zveřejněni?