Přihláška do pacientské organizace

Milé ženy,

jsme nová pacientská organizace založena v roce 2020 z iniciativy bývalé pacientky a lékařů zabývajících se diagnózou HELLP syndrom, jednou z nejzávažnějších komplikací v těhotenství.

Naše cíle:

  • sdružování žen a osob blízkých, které zasáhla komplikace HELLP syndrom 
  • podpora a poskytování informací o této diagnóze a možnostech léčby 
  • odborné poradenství v oblasti porodnictví, hematologie a psychosociální péče
  • zapojení se do výzkumné činnosti 

Srdečně Vás zveme ke členství v naší organizaci. 

Členy se mohou stát ženy, které postihla v těhotenství diagnóza HELLP syndrom, jejich rodinní příslušníci, přátelé a další osoby. Tato diagnóza je sice velmi vzácná, ale zároveň velmi závažná.  Členská základna nám pomůže nadále rozvíjet pacientskou organizaci a pomáhat našim členům. Členství je bezplatné, založeno na přihlášce.

Svým členům poskytujeme informace na webových stránkách, facebooku, tiskovinách, osobních či on-line setkáních. 

Můžete nás kontaktovat:

e-mail: info@hellpsyndrom.cz                                                                                            

mobil: +420 777 665 440  

Těšíme se na Vás a přejeme pevné zdraví!