2. setkání pacientské organizace HELLP syndrom, 15.3.2021

Dne 15.3.2021 se uskutečnilo druhé setkání pacientů a lékařů na téma HELLP syndrom, tentokráte v on-line prostoru. O této vážné diagnóze hovořili z hlediska gynekologie a porodnictví pan docent MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA a z hlediska hematologie pan primář MUDr. Jaromír Gumulec, Fakultní nemocnice Ostrava. Setkáním provázela Mgr. Jana Svatošová, předsedkyně pacientské organizace.

Vaše kladné ohlasy nás ubezpečují o tom, že pořádat setkání je důležité a smysluplné.

Brzy uveřejníme video záznam :- )